Divercity+ we współpracy z Fundacją a/typowi uruchamia studia na temat neuroróżnorodności w miejscu pracy

Firmy podejmujące temat neuroróżnorodności wkraczają w obszar innowacji, które mogą pomóc im podnieść produktywność i kreatywność swoich zespołów, zmienić styl zarządzania na bardziej empatyczny i zorientowany na wartości oraz pozyskać trudno dostępnych specjalistów i specjalistki i utrzymać ich w zespole przez lata.

Wiele największych firm (m.in. Microsoft, EY, JP Morgan, SAP) tworzy programy rekrutujące i włączające osoby neuroatypowe w miejscu pracy. Jednocześnie co drugi pracodawca nie zatrudniłby kandydata_tki z przynajmniej jednej grupy osób atypowych: ze spektrum autyzmu, z ADHD/ADD, dyskalkulią, dysleksją, dyspraksją czy zespołem Tourette’a (dane brytyjskie1). Większość firm nie ma procedur odnoszących się neuroróżnorodności (ibidem). Wciąż żywe są stereotypy takie jak „Nie ma czegoś takiego jak ADHD, to zwykłe lenistwo” czy „Osoby z zespołem Tourette’a zwykle przeklinają i nie kontrolują swoich emocji”.

Studia „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie” dostarczą rzetelnej wiedzy o podstawach neuroróżnorodności, atypowych profilach psychologicznych, a przede wszystkim o praktycznych rozwiązaniach w obszarze rekrutacji, planowania przestrzeni i organizacji pracy, komunikacji i zarządzania. Połączyliśmy specjalistów i specjalistki z zakresu neuronauk, psychologii i zarządzania różnorodnością, by stworzyć unikatowy w skali międzynarodowej program. Skorzystają z niego praktycy i praktyczki HR, liderki i liderzy zespołów, a także każdy zainteresowany budowaniem włączającej kultury organizacyjnej.

Startujemy w październiku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ale zapraszamy osoby z całej Polski. Studia będą prowadzone w trybie hybrydowym, więc część zjazdów odbędzie się online. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła i potrwa do wyczerpania miejsc (25 osób).

Więcej o studiach oraz link do rekrutacji:Y

1 The Institute of Leadership & Management (2020). Neurodiversity at work. Research Summary. https://www.institutelm.com/resourceLibrary/workplace-neurodiversity-the-power-of-difference.html

dr Mateusz Płatos

psycholog, doktor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej Fundacji a/typowi, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”, które działa na rzecz młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu. Kierownik studiów podyplomowych “Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie” na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi badania nad funkcjonowaniem osób ze spektrum autyzmu w bliskich relacjach, nowoczesnymi metodami wsparcia tej grupy, a także społecznymi aspektami neuroróżnorodności. Współautor innowacyjnych programów dla osób ze spektrum autyzmu, takich jak Wolontariat Koleżeński “Mary i Max”, polska adaptacja programu PEERS® czy model wspierania studentów ze spektrum autyzmu na uczelniach wyższych. Doświadczenie zdobywał m.in. na stażach w Center for Autism Research and Treatment na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a także w Ivey Business School w Kanadzie.