Pojęciownik równościowy.

,,Pojęciownik równościowy” opracowany przez Zespół ds. polityki równości i różnorodności miasta Poznań  i pełni rolę podręcznego słownika pojęć z obszaru DE&I . Z ramienia Divercity+ w pracach tych uczestniczyła Dominika Sadowska. Praca nad nim była przygodą związaną z czerpania z różnych doświadczeń i perspektyw. W efekcie powstała propozycja będąca inspiracją i zaproszeniem do pogłębiania informacji zawartych w każdym z haseł. I choć Pojęciownik nie ma charakteru wyczerpującego, to śmiało może być drogowskazem dla wszystkich tych, którzy i które budują kulturę włączającą w organizacjach.