Agnieszka Sikorska

Agnieszka Sikorska​

Specjalizacja:

  • projektowanie usług (service design)
  • myślenie projektowe (design thinking)
  • projektowanie partycypacyjne

Języki:

  • polski
  • angielski

Agnieszka Sikorska

Ekspertka z zakresu projektowania usług (service design) oraz myślenia projektowego (design thinking). Prowadzi szkolenia w tym obszarze, facylituje procesy projektowe.

Od ponad 10 lat współprowadzi interdyscyplinarne studio projektowe Cooperativa studio, gdzie zajmuje się tworzeniem usług oraz zarządzaniem procesami projektowymi. Współpracuje z podmiotami publicznymi – na szczeblu państwowym i samorządowym, organizacjami oraz innowatorkami i innowatorami społecznymi. Realizuje projekty oparte na badaniach i współpracy warsztatowej z różnymi grupami interesariuszy i interesariuszek. Jako zewnętrzna konsultantka pomaga optymalizować procesy świadczenia usług w organizacjach.

We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, od ponad trzech lat prowadzi warsztaty design thinking mające na celu wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierającego proces uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Przeprowadziła w tym obszarze kilkadziesiąt procesów projektowych z różnymi organizacjami.

Od kilku lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia z zakresu metod projektowych, zarówno dla firm prywatnych jak i podmiotów publicznych – ma za sobą ponad 2000 godzin spędzonych na sali szkoleniowej.

Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej/School of Form. Ukończyła także Historię i krytykę dizajnu na Uniwersytecie SWPS i Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współpracowałam.in. z: Tatrzański Park Narodowy, Urząd m.st. Warszawy, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Lasy Państwowe, Europejskie Centrum Solidarności.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski