Ewa Leśnowolska

Specjalizacja:

  • zarządzanie różnorodnością
  • zrównoważony rozwój
  • wolontariat pracowniczy

Języki:

  • polski
  • angielski

Ewa Leśnowolska

Certyfikowana trenerka biznesu, ekspertka D&I, CSR i wolontariatu pracowniczego. Od lat prowadzi warsztaty związane z zarządzaniem różnorodnością, zrównoważonym rozwojem i wolontariatem pracowniczym, a także dialogi społeczne.

Wieloletnia menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. W Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zarządzała zespołem realizującym największy program wolontariatu pracowniczego w Polsce.

Koordynowała Kartę Różnorodności w Polsce, zrzeszającą pracodawców (głównie z biznesu) wokół tematu D&I. Prowadziła program edukacyjny dla firm dostarczający narzędzi i szkoleń w obszarze D&I.

Przez ponad 3 lata była członkinią Europejskiej Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności, działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

Autorka tekstów o zarządzaniu różnorodnością i wolontariacie pracowniczym. Absolwentka polonistyki i zarządzania UW.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań D&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Ewa Leśnowolska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, zrównoważony rozwój, wolontariat pracowniczy

Języki:

polski, angielski

Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizacje:

pomiar różnorodności i dyskryminacji, procesy grupowe

Języki:

polski, angielski

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Natalia Olszewska

Specjalizacje:

projektowanie w oparciu o neuronauki, projektowanie inkluzywne

Języki:

polski, angielski, włoski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski