Justyna Białczak

Specjalizacja:

  • Zrównoważony rozwój
  • równość płci
  • projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

  • polski
  • francuski
  • angielski

Justyna Białczak

Managerka z wieloletnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej, w obszarze współpracy z sektorem publicznym. Współtworzy projekt Rok Kobiet – To jest Twój czas (inicjatywa na rzecz kobiet zbudowana na idei wzajemnego wspierania się, inspiracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem), współpracuje i działa na rzecz rozwoju i aktywności Rad Kobiet działających przy samorządach lokalnych. Członkini Zespołu Praw Człowieka i Równego Traktowania przy Komisji Praw Człowieka Związku Miast Polskich, gdzie projektowała i współprowadziła pierwszą w Polsce analizę prawno-porównawczą i funkcjonalną Rad Kobiet i Rad Równego Traktowania w polskich samorządach.

Projektuje i realizuje działania związane z budowaniem strategii zarządzania różnorodnością w sektorze bankowym i finansowym, wypracowuje narzędzia promocyjne i edukacyjne dotyczące DE&I dla biznesu.

Absolwentka UAM w Poznaniu (Filolożka romańska), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Studia Podyplomowe – Komunikacja i Promocja w Biznesie), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Studia Podyplomowe – CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy).

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski