Kinga Białek

Kinga Białek

Specjalizacja:

  • psychologia międzykulturowa

Języki:

  • polski
  • angielski

Kinga Białek

Specjalizuje się w zakresie psychologii międzykulturowej. Trenerka międzykulturowa, właścicielka Cross-Cultural Consulting.

Od 2000 roku prowadzi działania szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji międzykulturowej dla Polek/Polaków i osób o odmiennym pochodzeniu etnicznym bądź narodowym, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Od 20 lat specjalizuje się w budowaniu porozumienia między osobami pochodzącymi z różnych kultur, we wzmacnianiu potencjału osób migrujących oraz w rozwijaniu kultury organizacji funkcjonującej w warunkach różnorodności kulturowej. Pracuje z praktykami i praktyczkami biznesu operującego globalnie, z właścicielami i właścicielkami firm inwestującymi w międzynarodowe rynki, z międzynarodowymi zespołami wirtualnymi, a także z osobami pracującymi w sektorze publicznym, pozarządowym i akademickim – praktycznie we wszystkich kontynentach.

Ukończyła intensywną roczną Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest pierwszą absolwentką Global Dexterity Train The Trainer Program. Aktywnie angażuje się w dialog społeczny, którego celem jest rozwój porozumienia międzykulturowego. Przez 3 lata pełniła stanowisko współprzewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców Urzędu m.st. Warszawy. Zaangażowana w tworzenie Modelu ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Miasta Gdańsk oraz Europejskim Centrum Solidarności. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research), które przez kilka lat wspierała jako wiceprezeska. Jest krajową przedstawicielką w sieci RAN (Radicalisation Awareness Network) przy Komisji Europejskiej, gdzie jest ekspertką ds. integracji międzykulturowej, przeciwdziałającej ekstremizmom.

Współautorka pierwszego w języku polskim podręcznika trenerskiego dla trenerów i trenerek międzykulturowych. Współautorka pierwszego w języku polskim poradnika psychologicznego dla osób powracających do Polski.

Kinga ukończyła studia magisterskie z psychologii międzykulturowej oraz zarządzania międzykulturowego.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski