Kinga Wysieńska-Di Carlo

Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizacja:

  • pomiar różnorodności i dyskryminacji
  • procesy grupowe

Języki:

  • polski
  • angielski

Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu metodologii badań społecznych, nierówności i procesów grupowych.

W latach 2012-2015 wchodziła w skład zespołu doradczego ds. migracji przy Kancelarii Prezydenta RP. Współtworzyła program Warszawa Różnorodna i programy ewaluacyjne w ramach warszawskich Biur Kultury i Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Współpracowała z instytucjami badawczymi i think-tankami w Polsce (m.in. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth) i USA (Deans for Impact, Albert Shanker Institute, The Learning Agency).

Autorka lub współautorka publikacji dotyczących pomiaru dyskryminacji, nierówności na rynku pracy ze względu na płeć, macierzyństwo oraz pochodzenie narodowe i etniczne, a także procesów różnicowania statusu, zaufania i legitymizacji nierówności.
Absolwentka SYMLOG Consulting Workshop, San Diego i Szkoły Trenerów i Trenerek Stowarzyszenia Konsultantów_ek i Trenerów_ek MATRIK w Krakowie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk) i Stanach Zjednoczonych (University of Iowa, University of South Carolina, Cornell University).

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizacje:

pomiar różnorodności i dyskryminacji, procesy grupowe

Języki:

polski, angielski

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Natalia Olszewska

Specjalizacje:

projektowanie w oparciu o neuronauki, projektowanie inkluzywne

Języki:

polski, angielski, włoski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański