Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacja:

  • zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna
  • społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

  • polski
  • angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej.

Jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, GRI (Global Reporting Initiative), oraz wprowadzała do Polski Kartę Różnorodności, tworzyła narzędzia do jej wdrażania i współpracowała z sygnatariuszami.
Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, inicjatorka, ambasadorka i mentorka wielu grup i projektów dla kobiet i dziewczynek.

Autorka artykułów i komentarzy prasowych. Członkini jury konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów i studentek na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań D&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Ewa Leśnowolska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, zrównoważony rozwój, wolontariat pracowniczy

Języki:

polski, angielski

Kinga Wysieńska-Di Carlo

Specjalizacje:

pomiar różnorodności i dyskryminacji, procesy grupowe

Języki:

polski, angielski

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Natalia Olszewska

Specjalizacje:

projektowanie w oparciu o neuronauki, projektowanie inkluzywne

Języki:

polski, angielski, włoski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski