Wiarygodność raportów zrównoważonego rozwoju, czyli czy leci z nami osoba od audytu?

Wiarygodność raportów zrównoważonego rozwoju, czyli czy leci z nami osoba od audytu?

DE&I, a zatem i prawa człowieka zajmują ważne miejsce w ramach literki S w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, co stało się już oczywistością i do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zatem raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju to także raportowanie DE&I oraz innych praw człowieka.

Podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne informacje jest podstawą przetrwania  i dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości i wyzwań społeczno-gospodarczych i tematyka DE&I nie jest tu wyjątkiem. Cherry picking albo niepełne czy wybiórcze dane, wreszcie dane zebrane na podstawie niewłaściwych analiz czy niewłaściwie zaprojektowanych pomiarów mogą w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej kosztować biznes więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Skąd jednak osoby zarządzające organizacją, a tym bardziej ich interesariuszki czy interesariusze mają wiedzieć, że informacje przedstawiane m. in. w raportach zrównoważonych są wiarygodne, czy mogą im zaufać i podejmować w oparciu o nie decyzje?

Jednym z narzędzi dostarczających racjonalnego zapewnienia o takiej wiarygodności jest audyt, który zweryfikuje zgodność z określonym standardem. Taki, który zbada funkcjonowanie ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i działanie kontroli wewnętrznej. W konsekwencji albo potwierdzi ich prawidłowość albo wyda rekomendacje, które pomogą organizacji osiągać jej cele w bardziej optymalny sposób. Bez względu na dojrzałość systemu w organizacji można i z pewnością warto skorzystać z pomocy audytora wewnętrznego albo zewnętrznego, aby w sposób obiektywny potwierdził jego adekwatność i skuteczność, dzięki czemu można określić poziom dojrzałości procesów i odpowiedzialnie zaprojektować dalsze działania. Przy ograniczonych zasobach rozwój powinien zostać dobrze zaplanowany i dostosowany do możliwości organizacji, albo przynajmniej należy zdiagnozować istniejące w nim luki, co też jest przecież niezwykle pożądaną informacją, która może dostarczyć argumentów w dyskusji. Audyt jest też dobrym narzędziem do weryfikacji spełnienia wymogów minimalnych gwarancji zawartych w taksonomii, które w zakresie praw człowieka odwołują się do obowiązujących już ponad dekadę Wytycznych ONZ i Wytycznych OECD w tym zakresie. Szukajmy więc u źródła:

uwzględniając również ramy sprawozdawczości:

Zdecydowanie lepiej przeprowadzić audyt na potrzeby wewnętrznych działań i zbadać zgodność, adekwatność i skuteczność procesów niż zdziwić się po odmowie współpracy przez jednego z partnerów biznesowych, bo jego audyt wykaże brak przestrzegania przez naszą organizację zasad określonych w ESG bądź po obowiązkowej atestacji raportów zrównoważonych przez osobą biegłego, które będą miały miejsce już niedługo.

Olga Petelczyc, Arete Audit

Założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Certyfikowana audytorka z 20 letnim doświadczeniem. Od wielu lat współpracuje z Divercity+.  Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR. Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce.