Oferta

Od dziesięciu lat wspieramy biznes w projektowaniu i wdrażaniu DE&I (diversity and inclusion) oraz budowania włączającej kultury organizacyjnej i bezpiecznego, różnorodnego środowiska pracy. Oferujemy eksperckie usługi z zakresu projektowania doświadczeń, procesów i rozwiązań w obszarze DE&I opartych o filozofię human centered design.

Pracujemy zgodnie z Modelem CORE™, który opiera się na ugruntowanej i zweryfikowanej wiedzy dotyczącej budowania i rozwijania włączających organizacji.

Sprawdź, co oferujemy Twojej organizacji

Competence Building >

Organizational Restructuring >

Reshaping Space and Mind >

Equality Monitoring >

Projektowanie inkluzji w organizacji wymaga strategicznego podejścia we wdrażaniu kluczowych procesów. CORE™ pozwala zrozumieć i zaprojektować poszczególne etapy rozwoju organizacji włączającej w oparciu o dane naukowe (evidence based design) i doświadczenie.

Sprawdź nasze: