Polityka prywatności & RODO

Dokument ten służy wyjaśnieniu, w jaki sposób Administrator Danych Osobowych (ADO) gromadzi, przetwarza, udostępnia i przechowuje Wasze dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest: Divercity+ Sp. z o.o.
Adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 81/lok 7.10, 02-001 Warszawa
E-mail: info@divercityplus.com