Monitorowanie i narzędzia pomiaru różnorodności

Sukces współczesnej organizacji zależy od tego, na ile skutecznie potrafi ona zarządzać różnorodnością i budować kulturę włączającą. Efektywność działań na rzecz różnorodności i inkluzji jest z kolei związana z jakością diagnozy i narzędzi stosowanych do monitorowania bieżącej sytuacji.

Pomożemy Wam rozwinąć organizację, gdy:
  • nie macie pewności, co można mierzyć jeśli chodzi o różnorodność, a czego zmierzyć się nie da
  • stoicie przed wyzwaniem budowy operacyjnych (mierzalnych) definicji różnorodności, dyskryminacji i kultury włączającej
  • wahacie się, jaki pomiar różnorodności, dyskryminacji i kultury organizacyjnej powinniście zastosować
  • planujecie szacować trendy i zmiany
  • chcecie projektować skuteczne działania na podstawie obserwowanych wyników i trendów.

Klasyczne pomiary rozmaitych aspektów różnorodności i inkluzji prowadzone w organizacjach często cechują się niską trafnością, czyli nie mierzą tego, co powinny. Ponadto, nierzadko nie uwzględniają szeroko rozumianej neuroróżnorodności i głębokich potrzeb każdego człowieka. Dobrze zaplanowane systemy pomiarów podłużnych i trendów również są rzadkością.
Pomiar różnorodności oraz efektów działań antydyskryminacyjnych czy włączających stanowi wyzwanie. Oferujemy Wam wsparcie w przygotowaniu narzędzi pomiaru, systemów monitorowania różnorodności i interpretacji wyników pomiaru.

Wybrane korzyści:

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej lub zespołowej konsultacji?