Divercity+ sygnatariuszem Karty różnorodności.

Karta różnorodności Komisji Europejskiej w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa niezwykle ważna społecznie. Jest nam miło, że Divercity+ dla którego różnorodność jest wartością, misją, podstawą działania, znalazło się w gronie Sygnatariuszy tego dokumentu. Dla nas to zaszczyt i zobowiązanie.