Law Firms for DEI Network – zapraszamy do dołączenia do inicjatywy

Law Firms for DEI Network – zapraszamy do dołączenia do inicjatywy

Rola DEI w organizacjach

Regulacje dotyczące ESG, te już obowiązujące i te dopiero projektowane, powodują, że zarządzanie różnorodnością, równość szans i budowanie kultury włączenia (DEI – diversity, equity and inclusion) nie są już dobrą wolą pracodawcy, ale realnymi zadaniami do wykonania dla każdej organizacji. Jednocześnie są one tymi obszarami, które dla swojej autentyczności i skuteczności wymagają współdziałania zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy organizacjami. Ich rozwojowi służy systemowe podejście, wypracowanie i korzystanie z dobrych praktyk (między)sektorowych.

DEI na rynku usług prawniczych

Tymczasem systemowe podejście do zagadnień DEI na rynku prawniczym nie zostało jeszcze wypracowane, brakuje spójnych diagnoz i rozwiązań uwzględniających specyfikę branżową. Jednocześnie na podstawie dostępnych danych widzimy, że różnorodność w strukturach większości kancelarii jest ograniczona, informacji o działaniach inkluzywnych praktycznie nie ma.

Pojawiają się już jednostkowe inicjatywy świadczące o tym, że temat DEI jest dla rynku usług prawniczych ważny – kolejne firmy podpisują Kartę Różnorodności, podejmują działania np. w ramach 30% Club czy uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i inicjatywach promujących grupy defaworyzowane (Kobiety w arbitrażu, inicjatywy skierowane do młodych prawników).

Zapraszamy na spotkanie dedykowane prawnikom i prawniczkom

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line w gronie prawniczek i prawników zaangażowanych w działania na rzecz DEI, w tym we wsparcie rozwoju zawodowego kobiet oraz zarządzania ich potencjałem w branży prawniczej. W programie spotkania m.in. dyskusja nad priorytetami działania w obszarze DEI w branży prawniczej oraz wypracowanie kolejnych kroków do podjęcia w ramach powstającej inicjatywy.

Law Firms for DEI Network

Kiedy?

1 grudnia

O której?

15:00 – 16:45

Gdzie?

Online