Różnorodność, inkluzja i równość – jakie mają znaczenie dla biznesu?

Zapraszamy do podcastu na temat korzyści z różnorodności, narzędzi budowania włączającej kultury organizacyjnej i dobrych praktyk biznesowych. Ewa Leśnowolska w rozmowie z Justyną Markowicz dzieli się doświadczeniem współpracy z przedsiębiorstwami i korporacjami w obszarze planowania polityk i działań z zakresu DE&I i opowiada o tym z czym wiążą się największe wyzwania w zakresie DE&I, z którymi mierzą się organizacje.