Czas na drugie spotkanie z cyklu NeuroInspiratorium

Czas na drugie spotkanie z cyklu NeuroInspiratorium

Temat zdrowia psychicznego u osób neuroatypowych jest kwestią bardzo złożoną. Z badań wynika, że częstotliwość występowania zaburzeń lękowych, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej jest znacznie wyższa u osób neuroatypowych w porównaniu z ogólną populacją. Na przykład meta-analiza z 2019 r. (Hollocks et al., 2019*) wskazuje, że częstość występowania depresji i zaburzeń lękowych u dorosłych z ASD wynosi odpowiednio 37% i 42%. Z drugiej strony widzimy, że te statystyki są zdecydowanie wyższe u osób zdiagnozowanych w wieku dorosłym w porównaniu z osobami, u których diagnoza pojawia się w dzieciństwie. Co może być tego przyczyną?

Na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas drugiego spotkania NeuroInspiratorium “Emocje i stres u osób neuroatypowych”, na które zapraszamy wspólnie z firmą Skanska. Podczas 2-godzinnego warsztatu omówimy m.in. następujące zagadnienia:

  • neurobiologiczne i psychospołeczne przyczyny możliwych wyzwań dotyczących regulacji emocji i zarządzania stresem przez osoby neuroatypowe;
  • implikacje dla potencjalnych konfliktów w zespole;
  • zaproponowanie rozwiązań, które pomogą zbudować bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji i odpowiedzą na te wyzwania.

Spotkanie poprowadzą Dominika Pikul (ekspertka w zakresie neuronauki stosowanej i neuroróżnorodności, Divercity+) oraz Aleksandra Winiarska (ekspertka z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów w kontekście różnorodności kulturowej, Divercity+).

Spotkanie dedykowane jest osobom zajmującym się na co dzień DEI, HR, ESG, CSR, komunikacją w warszawskich korporacjach.

NeuroInspiratorium “Emocje i stres u osób neuroatypowych”

Kiedy?

31 stycznia

O której?

14:00 – 16:00

Gdzie?

Warszawa
(adres spotkania zostanie przesłany mailem potwierdzającym udział w spotkaniu)

*Hollocks MJ, Lerh JW, Magiati I, Meiser-Stedman R, Brugha TS. Anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med.