ALEKSANDRA WINIARSKA​

Specjalizacja:

  • kompetencja międzykulturowa
  • komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

  • polski
  • angielski

Aleksandra Winiarska

Ekspertka z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, w kontekście różnorodności kulturowej.

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, ukończyła również studia w zakresie stosunków międzykulturowych.

Adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Socjourbanistyki i Studiów nad Konfliktem, wcześniej w Ośrodku Dydaktycznym Psychologii Więzi Społecznych. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia specjalizacyjne i warsztaty dla studiów magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, przede wszystkim z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, również w kontekście różnorodności kulturowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych i prywatnych, również międzynarodowe. Od wielu lat współpracuje też jako wykładowczyni z Uniwersytetem SWPS.

Od 2005 roku mediatorka w sprawach cywilnych i rodzinnych, w tym międzykulturowych. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w szczególności przy opracowywaniu dokumentów operacyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy, w nawiązaniu do Strategii Miasta (m.in. Program Dialog i Program Wspólnota). 

Badaczka stowarzyszona w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, vice-przewodnicząca Sekcji Socjologii Migracji w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Badaczka i ekspertka w wielu projektach naukowych i aplikacyjnych, w tym międzynarodowych, z zakresu migracji, różnorodności społecznej, integracji i równego traktowania. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych m.in. z zakresu adaptacji kulturowej, integracji, kontaktów międzykulturowych i rozwiązywania konfliktów w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Potrzebujesz więcej informacji?

Poznaj pozostałe osoby:

Dominika Sadowska

Specjalizacje:

projektowanie strategii i planów działań DE&I, polityka i prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe, mediacje

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Agnieszka Sikorska

Specjalizacje:

projektowanie usług (service design), myślenie projektowe (design thinking), projektowanie partycypacyjne

Języki:

polski, angielski

Mirella Panek-Owsiańska

Specjalizacje:

zarządzanie różnorodnością, komunikacja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu

Języki:

polski, angielski

Beata Faracik

Specjalizacje:

społeczna odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka i biznesu, raportowanie danych niefinansowych

Języki:

polski, angielski, niemiecki

Kinga Białek

Specjalizacje:

psychologia międzykulturowa

Języki:

polski, angielski

Aleksandra Winiarska

Specjalizacje:

kompetencja międzykulturowa; komunikacja i rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Języki:

polski, angielski

Justyna Białczak

Specjalizacje:

zrównoważony rozwój, równość płci, projektowanie procesów i planów działań DE&I

Języki:

polski, francuski, angielski

Dominika Pikul

Specjalizacje:

Neuroróżnorodność w miejscu pracy, zdrowie mózgu i trening umiejętności poznawczych, neuronauka dla liderów

Języki:

polski, angielski

Katarzyna Wilkołaska

Specjalizacje:

Prawa człowieka, równość płci, polityki równościowe, prawo antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Języki:

polski, angielski, hiszpański

Monika Weryszko

Specjalizacje:

Komunikacja i współpraca partnerska

Języki:

polski, angielski