Już jest! Publikacja „TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy”

Już jest! Pierwsze w Polsce kompedium wiedzy dotyczące inkluzji osób transpłciowych w firmach i zakładach pracy. Wiedza zgromadzona przez osoby autorskie może być używana zarówno w rodzinnych przedsiębiorstwach, jak i w wielkich korporacjach.

Publikacja dostarcza praktycznej wiedzy, która została usystematyzowana w trzech częściach: wiedzy o transpłciowości i niebinarności, języku i praktykach inkluzywnych oraz roli pracodawców i pracodawczyń w budowaniu włączających miejsc pracy.