Całość jest większa niż suma jej części.

W lutowym numerze Personel i Zarządzanie (02.2020) Beata Faracik pisze o korzyściach ekonomicznych, psychologicznych i organizacyjnych z wdrażania kultury włączającej w organizacji. Włączenie pokazuje poprzez przykłady i realne sytuacje z życia organizacji i konkluduje przywołując słowa Petera Druckera, że to kultura zjada strategię na śniadanie. Tekst zawiera przekrojową argumentację na rzecz DE&I w oparciu zarówno o business case, jak i human case. Zwłaszcza human.