LGBT+ to nie potop szwedzki!

Jak przedsiębiorstwa (nie)mogą podejść do tematu budowania kultury włączenia dla osób ze społeczności LGBT+ To temat tekstu napisanego do październikowego numeru Personel Plus z 2020 przez Dominikę Sadowską, z perspektywy mediatorki sporów i konfliktów pracowniczych u podłoża których leży orientacja psychoseksualna lub tożsamość płciowa. Zbudowany na wywiadach – z gejem znanym jedynie z inicjałów, który doświadcza stresu mniejszościowego i obawia się ujawnić swoją orientację psychoseksualną w pracy, z adw. Pawłem Knutem, który specjalizuje się w prowadzeniu sporów związanych z ochroną praw osób LGBT+, z Krzysztofem Kliszczyńskim, który superwizuje telefon zaufania dla osób LGBT i Beatą Markowską, która w IBM prowadziła procesy wsparcia pracowniczego dla osób identyfikujących się jako transpłciowe. Bardzo praktyczny. Bardzo potrzebny.