„Mobbing i zachowania negatywne w firmach – przeciwdziałanie, zapobieganie, procedury” – zapraszamy na webinar

„Mobbing i zachowania negatywne w firmach – przeciwdziałanie, zapobieganie, procedury” – zapraszamy na webinar

  • Czym są zachowania negatywne i jakie ich rodzaje możemy zaobserwować w firmach?

  • Jaka jest rola kultury organizacyjnej i kompetencji managerskich w kontekście zapobiegania zachowaniom negatywnym, mobbingowi i mikroagresjom?

  • Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń w organizacji, opartą na wzajemnym szacunku i empatii?

  • W jaki sposób przygotować i wdrożyć skuteczną procedurę przeciwdziałającą zachowaniom niepożądanym, negatywnym?

  • Jakich błędów unikać przygotowując procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kto powinien uczestniczyć w tworzeniu i formatowaniu takiej procedury?

26 października o g. 11:00 zapraszamy na webinar Helping Hand „Mobbing i zachowania negatywne w firmach – przeciwdziałanie, zapobieganie, procedury”, w którym udział wezmą Aleksandra Tokarewicz (CPO, Board Member, Helping Hand), Milena Grela-Parandyk (psycholożka, psychoterapeutka, Helping Hand) oraz Dominika Sadowska (prawniczka, założycielka i ekspertka Divercity+). Webinar jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na

Mobbing i zachowania negatywne w firmach